Selectați societatea de asigurări :

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei:
a) asiguratorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului încheiat asigurarea RCA;
b) reprezentantului de despăgubiri;
c) propriului asigurator RCA în cazul utilizării decontării directe;
d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar.
Asiguratorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o data ulterioara convenita de către părți. Neefectuarea constatării din culpa asiguratorului RCA, în termenul prevăzut la art. 18 alin. 4 – 3 zile lucrătoare,  îndreptățește persoana prejudiciată să solicite plata despăgubirii pentru lipsa de folosință, din momentul depășirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia (Începând cu ziua a 4-a este drept legal să închiriezi auto, iar asiguratorul este obligat să achite contravaloarea serviciilor de rent a car pentru întârzierea lor nejustificată).